Heim

FASE 9: «Som bygd" teikningar

 

De vil i inngangen til denne fasen ha fullført bygge-prosjektet.

 

«As built/som bygd» teikningar kan utarbeidast som grunnlag for FDV-dokumentasjon. Orienteringsplanar med rømmingvegar m.m. innteikna, kan og utarbeidast. Vi kan tilby denne tenesta på fastpris eller timesbasert.

 

Kva er «Som bygd» teikningar?

Eit teiknesett som representerer bygget slik som det faktisk har blitt bygd, med alle revisjonar og endringar.

 

Korleis kan kunden få nytte av «Som bygd» teikningar?

Kunden får eit nøyaktig teiknesett som vil kunne nyttast til forvaltning, drift og vedlikehald.

 

Bucci arkitektur og design AS  -  Sjøgata 21  -  Pb. 21 Ulsteinvik  -  tlf. 70309630  -  Org.nr. 994495585