Heim

FASE 8: Byggeleiing

 

De vil i inngangen til denne fasen ha innhenta anboda og vere klare for kontrahering av desse.

 

Dersom de no ynskjer å ha ein bygge-leiar som kan ta seg av økonomistyringa knytt opp mot framdrifta og koordineringa av prosjektet, vil de kunne få dette formidla gjennom oss. Vi tilbyr ikkje denne tenesta sjølve pr. i dag, men har gode erfaringar med aktuelle kandidatar vi kan formidle.

 

Bucci arkitektur og design AS  -  Sjøgata 21  -  Pb. 21 Ulsteinvik  -  tlf. 70309630  -  Org.nr. 994495585